DAŇOVÁ PORADNA

Ohlásil se k vám finanční úřad na kontrolu?

Daňová kontrola je černou můrou téměř každého podnikatele, či obchodní společnosti. Je statisticky prokázáno, že pokud daňový subjekt řeší tuto situaci sám, bez odborné pomoci, čekají ho nemalé doměrky zejména na dani z příjmů a dani z přidané hodnoty. Pokud se obrátí na daňového poradce a zejména takového, který se specializuje na zastupování při daňových kontrolách, bývají doměrky podstatně nižší. Někdy jde až o statisícové až miliónové částky. Zastoupení daňovým poradcem lze doporučit mj. i z toho důvodu, že daňový poradce ovládá procesní úskalí daňového řízení, aktuální judikaturu, která v nemalé míře ovlivňuje výklad jednotlivých procesních institutů a v neposlední řadě má daňový poradce více zkušeností než interní pracovníci daňových oddělení na firmách, neboť absolvuje nemalé množství daňových kontrol. V každé daňové kontrole jde vlastně o dokazování tvrzení daňového subjektu o svých daňových povinnostech. Jde o prokazování skutečností, které tvrdí daňový subjekt v daňovém přiznání nebo hlášení a pokud taková osoba neví, jakým způsobem argumentovat a tyto skutečnosti různými důkazy prokázat, čeká ji nemalý doměrek na dani. Přitom má často pravdu, ale to bohužel nestačí.

Někteří podnikatelé vyhledávají daňové poradce, až když vidí, že kontrola se blíží k závěru s doměrkem na dani. Daňový poradce má potom poněkud ztíženou úlohu, neboť musí napravovat procesní chyby zastupovaného podnikatele a to je někdy velmi obtížné, ale i tak se dá mnoho zachránit. Ještě složitější je situace, kdy již podepsáním zprávy z kontroly tato kontrola skončila. Odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru se pak píše velmi obtížně, ale opět se dá mnohé zachránit a napravit. Je to jako s nemocemi: čím dříve se přijde, tím se dá udělat více a nejlepší je prevence.

Je pravda, že daňový poradce není zadarmo, ale v drtivé většině se mnohonásobně zaplatí, zejména tam, kde příjmy firmy z podnikání v jednom kalendářním roce dosahují více než 5 mil. Kč, a nebezpečí vysokých daňových doměrků je značné. Výhodné také je, nechat si ještě před zahájením daňové kontroly prověřit kontrolované období daňovým poradcem. Máme zkušenosti, že daňová kontrola po podání dodatečného přiznání ani nezačne běžet a podnikatel ušetří na penále, které je 20 % z doměřené daně, plus úrok z prodlení. Jak je známo, dodatečné přiznání po zahájení a v průběhu daňové kontroly již platně podat nelze.

Naše firma se v daňovém poradenství specializuje na daňové kontroly, včetně odvolacích řízení a podávání žalob ve věci daňových sporů s daňovými úřady. Rádi vám v případě zájmu poskytneme bližší informace o ceně a podmínkách při případném zastupování při daňové kontrole a následném dalším řízení.

Mgr. Bc. Jiří Blecha, daňový poradce